Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Wilaarderburen 2, 8924JK LEEUWARDEN

Contact: Tel. 0582678267
E-mailadres caleidoscoop@renn4.nl
Website www.renn4.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Plevierenpad 3, 8601XC SNEEK

Molenkrite 234, 8608WK SNEEK

Wilaarderburen 2, 8924JK LEEUWARDEN

Wordt bestuurd door:
Stichting RENN4 - Donderslaan 157 a, 9728KX GRONINGEN

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Leeuwarden