Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: De Skeperij 35, 9131LE EE

Contact: Tel. 0519518267
E-mailadres gearing@arlanta.nl
Website www.gearing-pcbodongeradeel.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
De Skeperij 35, 9131LE EE

Wordt bestuurd door:
Stichting ARLANTA - Altenastreek 66, 9101BA DOKKUM

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Noardeast-Fryslân