Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Tsjerk Hiddesstraat 4, 9291AX KOLLUM

Contact: Tel. 0511451948
E-mailadres kjschool@arlanta.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Tsjerk Hiddesstraat 4, 9291AX KOLLUM

Wordt bestuurd door:
Stichting ARLANTA - Altenastreek 66, 9101BA DOKKUM

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Noardeast-Fryslân