Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Farrewei 16 A, 9171LM BLIJE

Contact: Tel. 0519561247
E-mailadres info@de-ikker.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Farrewei 16 A, 9171LM BLIJE

Wordt bestuurd door:
Ver. v. Pr. Chr. Basisonderw. in de Gemeente Ferwerderadeel - De Streek 4, 9172NJ FERWERT

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Noardeast-Fryslân