Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Stasjonswei 12, 9151JN HOLWERD

Contact: Tel. 0519562481
E-mailadres detsjelke@roobol.frl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Stasjonswei 12, 9151JN HOLWERD

Wordt bestuurd door:
Stichting ROOBOL - Kuipersweg 5, 9285SN BUITENPOST

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Noardeast-Fryslân