Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Fennewei 2, 9144CX HANTUMHUIZEN

Contact: Tel. 0519571212
E-mailadres fjouwerhoeke@arlanta.nl
Website www.pcbo-dongeradeel.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Fennewei 2, 9144CX HANTUMHUIZEN

Wordt bestuurd door:
Stichting ARLANTA - Altenastreek 66, 9101BA DOKKUM

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Noardeast-Fryslân