Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Fockema Andreaelaan 94, 9244BB BEETSTERZWAAG

Contact: Tel. 0512382290
E-mailadres directie@kcdefinne.nl
Website www.kcdefinne.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Fockema Andreaelaan 94, 9244BB BEETSTERZWAAG

Wordt bestuurd door:
Stichting Comprix - Van Harenstraat 37, 8471JC WOLVEGA

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Opsterland