Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Berend Wapstrastrjitte 1 -3, 8401NN GORREDIJK

Contact: Tel. 0513461557
E-mailadres directeur@schoolloevestein.nl
Website www.schoolloevestein.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Berend Wapstrastrjitte 1 -3, 8401NN GORREDIJK

Wordt bestuurd door:
Stichting Comprix - Van Harenstraat 37, 8471JC WOLVEGA

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Opsterland