Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Hoofdstraat 1, 9244CL BEETSTERZWAAG

Contact: Tel. 0512389800
E-mailadres [email protected]
Website www.schoollyndensteyn.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Hoofdstraat 1, 9244CL BEETSTERZWAAG

Wordt bestuurd door:
Stichting Speciaal Onderwijs Fryslân - Morra 2 -3, 9204KH DRACHTEN

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Opsterland