Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Dwarswyk 346, 9202CA DRACHTEN

Contact: Tel. 0512519890
E-mailadres info@jpbsdewiekslag.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Dwarswyk 346, 9202CA DRACHTEN

Wordt bestuurd door:
Bisschop Möller Stichting - Archipelweg 135, 8921VX LEEUWARDEN

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Smallingerland