Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Harddraversdijk 26, 9201HJ DRACHTEN

Contact: Tel. 0512369149
E-mailadres info@talryk.nl
Website www.talryk.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Harddraversdijk 26, 9201HJ DRACHTEN

Wordt bestuurd door:
Stichting Speciaal Onderwijs Fryslân - Morra 2 -3, 9204KH DRACHTEN

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Smallingerland