Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Tilledyk 11, 9047KG MINNERTSGA

Contact: Tel. 0518471588
E-mailadres detwirre@cbo-nwf.nl
Website www.cbs-wizebeam.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Tilledyk 11, 9047KG MINNERTSGA

Wordt bestuurd door:
Sticht. voor Christ. B.o. in Noardwest Fryslƒn - Academiestraat 30, 8801LJ FRANEKER

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Waadhoeke