Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: P J Troelstrastraat 24, 8802RD FRANEKER

Contact: Tel. 0517394630
E-mailadres toermalijn@cbo-nwf.nl
Website www.cbstoermalijn.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
P J Troelstrastraat 24, 8802RD FRANEKER

Wordt bestuurd door:
Sticht. voor Christ. B.o. in Noardwest Fryslƒn - Academiestraat 30, 8801LJ FRANEKER

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Waadhoeke