Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Oosteinde 49, 9079LA ST.-JACOBIPAROCHIE

Contact: Tel. 0518491839
E-mailadres twiner@elanowg.nl
Website www.detwiner.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Oosteinde 49, 9079LA ST.-JACOBIPAROCHIE

Wordt bestuurd door:
Elan Onderwijsgroep - Pyter Jurjensstrjitte 8, 9051BS STIENS

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Waadhoeke