Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Dorpsweg 60, 9798PG GARMERWOLDE

Contact: Tel. 0505420002
E-mailadres obsgarmerwolde@marenland.org

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Dorpsweg 60, 9798PG GARMERWOLDE

Wordt bestuurd door:
Stichting openbaar onderwijs Marenland - Prof Cleveringaplein 3, 9901AZ APPINGEDAM

Ondersteuning door:
Cedin provincie Groningen - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Groningen