Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Foareker 21 -23, 9247AA URETERP

Contact: Tel. 0512301771
E-mailadres [email protected]
Website www.deopdracht.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Foareker 21 -23, 9247AA URETERP

Wordt bestuurd door:
Ver. v. Prot.-Chr. Basisond. te Ureterp - Foareker 21, 9247AA URETERP

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Opsterland