Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Gietersewei 4, 9245HK NIJ BEETS

Contact: Tel. 0512461600
E-mailadres arke@cybercomm.nl
Website www.arke-nijbeets.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Gietersewei 4, 9245HK NIJ BEETS

Wordt bestuurd door:
Ver. v. Prot.-Chr. Basisond. te Nij Beets - Gietersewei 4, 9245HK NIJ BEETS

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Opsterland