Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Hendrik Ringenoldusstr 1, 8401PV GORREDIJK

Contact: Tel. 0513462280
E-mailadres info@trimbeets.nl
Website www.trimbeets.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Hendrik Ringenoldusstr 1, 8401PV GORREDIJK

Wordt bestuurd door:
Stichting PRIMO-Opsterland - Pastorielaan 4 B, 9244CA BEETSTERZWAAG

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Opsterland