Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Hendrik Ringenoldusstr 49, 8401PW GORREDIJK

Contact: Tel. 0513462280
E-mailadres directie.detreffer@comprix.nl
Website www.basisschooldetreffer.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Hendrik Ringenoldusstr 49, 8401PW GORREDIJK

Wordt bestuurd door:
Stichting Comprix - Van Harenstraat 37, 8471JC WOLVEGA

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Opsterland