Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Kweekschoolstraat 2, 9101AC DOKKUM

Contact: Tel. 0519221440
E-mailadres [email protected]
Website www.eh-pcbodongeradeel.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Kweekschoolstraat 2, 9101AC DOKKUM

Wordt bestuurd door:
Stichting voor Christelijk Basisonderwijs in de gemeente Dongeradeel - Altenastreek 66, 9101BA DOKKUM

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Noardeast-Fryslân