Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Aalscholver 2, 9101XN DOKKUM

Contact: Tel. 0519292491
E-mailadres nvh-dokkum@roobol.frl
Website www.nvh-dokkum.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Aalscholver 2, 9101XN DOKKUM

Wordt bestuurd door:
Stichting ROOBOL - Ried 8, 9285KK BUITENPOST

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Noardeast-Fryslân