Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Roptawei 7, 9123JA METSLAWIER

Contact: Tel. 0519241817
E-mailadres rank@arlanta.nl
Website www.rank-pcbodongeradeel.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Roptawei 7, 9123JA METSLAWIER

Wordt bestuurd door:
Stichting ARLANTA - Altenastreek 66, 9101BA DOKKUM

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Noardeast-Fryslân