Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Markerstraat 9, 8531KM LEMMER

Contact: Tel. 0514562559
E-mailadres sintjozef.daltonschool@planet.nl
Website www.sintjozeflemmer.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Markerstraat 9, 8531KM LEMMER

Wordt bestuurd door:
Bisschop Möller Stichting - Archipelweg 135, 8921VX LEEUWARDEN

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente De Fryske Marren