Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Aldewei 37, 8582KX OUDEGA DE FRIESE MEREN

Contact: Tel. 0514603832
E-mailadres skeakel@nijegaast.nl
Website www.nijegaast.nl/skeakel

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Aldewei 37, 8582KX OUDEGA DE FRIESE MEREN

Wordt bestuurd door:
Stg. Chr. Alg./Neutr. Bijz. BO 'Nije Gaast' Gaasterlân-Sleat - Dubbelstraat 8 A, 8561BC BALK

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente De Fryske Marren