Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: De Roede 49, 8539SX ECHTENERBRUG

Contact: Tel. 0514541572
E-mailadres twaynien@gearhing.net
Website www.gearhing.nl/twaynien/

Directeur: onbekend

Alle locaties:
De Roede 49, 8539SX ECHTENERBRUG

Wordt bestuurd door:
Stichting Samenwerkingsbestuur KyK - Bredyk 4, 8601ZD SNEEK

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente De Fryske Marren