Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Nicolaaswei 10, 8584VW HEMELUM

Contact: Tel. 0514581681
E-mailadres [email protected]
Website www.nijegaast.nl/barte

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Nicolaaswei 10, 8584VW HEMELUM

Wordt bestuurd door:
Stg. Chr. Alg./Neutr. Bijz. BO 'Nije Gaast' Gaasterlân-Sleat - Dubbelstraat 8 A, 8561BC BALK

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Súdwest-Fryslân