Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: De Blink 5, 8701LV BOLSWARD

Contact: Tel. 0515572533
E-mailadres info.blinker@kykscholen.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
De Blink 5, 8701LV BOLSWARD

Wordt bestuurd door:
Stichting Samenwerkingsbestuur KyK - Bredyk 4, 8601ZD SNEEK

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Súdwest-Fryslân