Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: De Tsjasker 2, 8748DW WITMARSUM

Contact: Tel. 0517531919
E-mailadres bonkelder@degreiden.nl
Website www.bonkelder-witmarsum.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
De Tsjasker 2, 8748DW WITMARSUM

Wordt bestuurd door:
Stichting voor Christelijk Basisonderwijs De Greiden - Dorpsstraat 70, 8759LE EXMORRA

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Súdwest-Fryslân