Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Tsjerkebuorren 10, 8495KH ALDEBOARN

Contact: Tel. 0566631285
E-mailadres deboarne@debasis.frl
Website www.deboarne.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Tsjerkebuorren 10, 8495KH ALDEBOARN

Wordt bestuurd door:
Stichting Ambion - Van Leeuwenhoekweg 10, 8451CN OUDESCHOOT

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Heerenveen