Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Schoterplein 29, 8448RP HEERENVEEN

Contact: Tel. 0513633140
E-mailadres directieobhetslingertouw@debasisheerenveen.nl
Website www.obshetslingertouw.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Schoterplein 29, 8448RP HEERENVEEN

Wordt bestuurd door:
Stg. Openbaar Scholennetwerk De Basis Heerenveen - Iepenlaan 2, 8441BT HEERENVEEN

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Heerenveen