Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Skoallestrjitte 28, 9034GL MARSUM

Contact: Tel. 0582541681
E-mailadres depolle@owgfier.nl
Website www.obsdepolle.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Skoallestrjitte 28, 9034GL MARSUM

Wordt bestuurd door:
Onderwijsgrp Fier, stg. openb. en alg. bijz. primair onderw. - Pyter Jurjensstrjitte 8, 9051BS STIENS

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente