Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Klaas van der Meijstr 30 c, 9045PZ BITGUMMOLE

Contact: Tel. 0582531222
E-mailadres martenaskoalle@elanowg.nl
Website www.martenaskoalle.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Klaas van der Meijstr 30 c, 9045PZ BITGUMMOLE

Wordt bestuurd door:
Elan Onderwijsgroep - Pyter Jurjensstrjitte 8, 9051BS STIENS

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Waadhoeke