Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Terskerspaed 2, 8851GW TZUMMARUM

Contact: Tel. 0518481900
E-mailadres info@tamsmaskoalle.nl
Website www.tamsmaskoalle.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Terskerspaed 2, 8851GW TZUMMARUM

Wordt bestuurd door:
Stichting Radius - Oostelijke Industrieweg 6 A, 8801JW FRANEKER

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente