Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Bernhardlaan 42, 9291HP KOLLUM

Contact: Tel. 0511452089
E-mailadres pbschool@arlanta.nl
Website www.pbschool.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Bernhardlaan 42, 9291HP KOLLUM

Wordt bestuurd door:
Stichting ARLANTA - Altenastreek 66, 9101BA DOKKUM

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Noardeast-Fryslân