Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Doktersfiif 22, 9137RW OOSTERNIJKERK

Contact: Tel. 0519235020
E-mailadres wraldwizer@arlanta.nl
Website www.wraldwizer-arlanta.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Doktersfiif 22, 9137RW OOSTERNIJKERK

Wordt bestuurd door:
Stichting ARLANTA - Altenastreek 66, 9101BA DOKKUM

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Noardeast-Fryslân