Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Raaigras 28, 8935GH LEEUWARDEN

Contact: Tel. 0582881677
E-mailadres [email protected]
Website www.obsdeweide.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Raaigras 28, 8935GH LEEUWARDEN

Wordt bestuurd door:
Stichting Proloog voor primair openbaar onderwijs Leeuwarden - Fonteinland 11, 8913CZ LEEUWARDEN

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Leeuwarden