Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Master Jansenstrjitte 10, 9022AN MANTGUM

Contact: Tel. 0582501220
E-mailadres gielguorde@gearhing.net
Website www.gielguordemantgum.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Master Jansenstrjitte 10, 9022AN MANTGUM

Wordt bestuurd door:
Stichting Samenwerkingsbestuur KyK - Bredyk 4, 8601ZD SNEEK

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Leeuwarden