Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Brandemeer 1, 8918GE LEEUWARDEN

Contact: Tel. 0582663559
E-mailadres ikcprinsmaurits@pcboleeuwarden.nl
Website www.ikcprinsmaurits.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Brandemeer 1, 8918GE LEEUWARDEN

Wordt bestuurd door:
Stichting PCBO Leeuwarden en omstreken - Margaretha de Heerstraat 2, 8921AK LEEUWARDEN

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Leeuwarden