Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Marderleane 3, 8572WG RIJS

Contact: Tel. 0514581721
E-mailadres [email protected]
Website www.renn4.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Marderleane 3, 8572WG RIJS

Wordt bestuurd door:
Stichting RENN4 - Schweitzerlaan 6, 9728NP GRONINGEN

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente De Fryske Marren