Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Klokhuislaan 4, 9201JE DRACHTEN

Contact: Tel. 0512543638
E-mailadres desaffier@renn4.nl
Website https://www.renn4.nl/school/de-saffier/

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Klokhuislaan 4, 9201JE DRACHTEN

De Lanen 98, 9204WC DRACHTEN

Wordt bestuurd door:
Stichting RENN4 - Donderslaan 157 a, 9728KX GRONINGEN

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Smallingerland