Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Dr. O. Postmastrjitte 6, 9061BK GYTSJERK

Contact: Tel. 0582562271
E-mailadres thrimwalda@opo-furore.nl
Website www.obsthrimwalda.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Dr. O. Postmastrjitte 6, 9061BK GYTSJERK

Wordt bestuurd door:
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Furore - De Lanen 1, 9204WB DRACHTEN

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Tytsjerksteradiel