Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Reidfjild 4, 9255JV TYTSJERK

Contact: Tel. 0511431675
E-mailadres directie.osderomte@opo-furore.nl
Website www.os-deromte.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Reidfjild 4, 9255JV TYTSJERK

Wordt bestuurd door:
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Furore - De Lanen 1, 9204WB DRACHTEN

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Tytsjerksteradiel