Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Knilles Wytseswei 11, 9262NG SUMAR

Contact: Tel. 0511469262
E-mailadres [email protected]

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Knilles Wytseswei 11, 9262NG SUMAR

Wordt bestuurd door:
Ver. voor P.C. Basisonderwijs in de gem. Tytsjerksteradiel - Elte Martens Beimastr 11 A, 9261VG EASTERMAR

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Tytsjerksteradiel