Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: B K van den Bergstrjitte 2, 9005PW WERGEA

Contact: Tel. 0582552557
E-mailadres info.detwamester@proloog.nl
Website www.detwamester.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
B K van den Bergstrjitte 2, 9005PW WERGEA

Wordt bestuurd door:
Stichting Proloog Primair Openbaar Onderwijs Leeuwarden - Fonteinland 11, 8913CZ LEEUWARDEN

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Leeuwarden