Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Lieuwkemastraat 67, 8754BL MAKKUM FR

Contact: Tel. 0515232070
E-mailadres populier@gearhing.net
Website www.gearhing.net

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Lieuwkemastraat 67, 8754BL MAKKUM FR

Wordt bestuurd door:
St. Samenw.best. prim. onderw. 'Gearhing' - Snekerweg 3, 8701PZ BOLSWARD

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Súdwest-Fryslân