Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Keizersmantel 1, 8607GM SNEEK

Contact: Tel. 0515411424
E-mailadres [email protected]
Website www.cbsdevuurvlinder.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Keizersmantel 1, 8607GM SNEEK

Wordt bestuurd door:
Stichting Palludara - Roodhemsterweg 7, 8651CV IJLST

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Súdwest-Fryslân