Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Schoolstraat 14, 8822VP ARUM

Contact: Tel. 0517641310
E-mailadres oanrin@degreiden.nl
Website www.deoanrin-arum.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Schoolstraat 14, 8822VP ARUM

Wordt bestuurd door:
Stichting voor Christelijk Basisonderwijs De Greiden - Dorpsstraat 70, 8759LE EXMORRA

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Súdwest-Fryslân