Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Ds. L Touwenlaan 44 A, 8754BT MAKKUM FR

Contact: Tel. 0515231561
E-mailadres ark@degreiden.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Ds. L Touwenlaan 44 A, 8754BT MAKKUM FR

Wordt bestuurd door:
Stichting voor Chr. Basisonderw. De Greiden - De Tsjasker 2, 8748DW WITMARSUM

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Súdwest-Fryslân