Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: E A Borgerstraat 23, 8501NC JOURE

Contact: Tel. 0513413906
E-mailadres westermarskoalle@primus.frl
Website www.westermarskoalle.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
E A Borgerstraat 23, 8501NC JOURE

Wordt bestuurd door:
Stichting Ambion - Van Leeuwenhoekweg 10, 8451CN OUDESCHOOT

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente De Fryske Marren