Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Siemen de Jongstrjitte 4, 8561DP BALK

Contact: Tel. 0514602343
E-mailadres ludgerusschool@xs4all.nl
Website www.ludgerusskoalle.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Siemen de Jongstrjitte 4, 8561DP BALK

Wordt bestuurd door:
Bisschop Möller Stichting - Archipelweg 135, 8921VX LEEUWARDEN

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente De Fryske Marren