Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Van Haersmasingel 4, 9062GB OENTSJERK

Contact: Tel. 0582561808
E-mailadres paadwizer@stichtingoarsprong.nl
Website www.paadwizer-oentsjerk.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Van Haersmasingel 4, 9062GB OENTSJERK

Wordt bestuurd door:
Stichting voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in de gemeente Tytsjerkste - Elte Martens Beimastr 11 A, 9261VG EASTERMAR

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Tytsjerksteradiel