Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Van Weerden Poelmanstr 2 A, 9254CS HURDEGARYP

Contact: Tel. 0511472026
E-mailadres hurdegaryp@opo-furore.nl
Website www.obs-hurdegaryp.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Van Weerden Poelmanstr 2 A, 9254CS HURDEGARYP

Wordt bestuurd door:
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Furore - De Lanen 1, 9204WB DRACHTEN

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Tytsjerksteradiel